Městská knihovna byla zřízena jako zařízení města k následujícím účelům:
  • poskytuje knihovnické a informační služby obyvatelům města a přilehlých obcí
  • vykonává bibliografickou informační službu dle daných požadavků
  • zajišťuje lekce knihovnické gramotnosti pro všechny typy škol
  • umožňuje občanům přístup na Internet a vyhledávání v on-line katalogu
  • provádí meziknihovní výpůjční službu a prostřednictvím děčínské knihovny nabízí čtenářům výměnné soubory
  • od ledna 2002 je knihovna plně automatizovaná, využívá počítačový systém CLAVIUS, který umožňuje půjčování přes čárový kód a pohodlné prohledávání fondu ve webovém prohlížeči v rámci lokální sítě.
Syndikovat obsah