Kontakty

Městská knihovna Česká Kamenice

Sídlo:
Komenského 481
407 21 Česká Kamenice

Od 1. 1. 2023 se původní organizační složka "Městská knihovna" včlenila do org. složky města: Kultura a cestovní ruch

vedoucí: Ing. Anna Volfová
E-mail: a.volfova@ceska-kamenice.cz
Mobil: +420 725 755 719

Zaměstnanci
Jakub Reindl
E-mail: j.reindl@ceska-kamenice.cz

Helena Bobrová

Mobil.: +420 778 739 012
Tel.: +420 412 582 844
E-mail: knihovna@ceska-kamenice.cz

Web: www.ckknihovna.cz

Městská knihovna byla zřízena dle zákona o obcích jako zařízení města k následujícím účelům:

  • poskytuje knihovnické a informační služby obyvatelům města a přilehlých obcí
  • vykonává bibliografickou informační službu dle daných požadavků
  • zajišťuje lekce knihovnické gramotnosti pro všechny typy škol
  • umožňuje občanům přístup na Internet a vyhledávání v on-line katalogu
  • provádí meziknihovní výpůjční službu a prostřednictvím děčínské knihovny nabízí čtenářům výměnné soubory
  • od ledna 2002 je knihovna plně automatizovaná, využívá počítačový systém CLAVIUS, který umožňuje půjčování přes čárový kód a pohodlné prohledávání fondu ve webovém prohlížeči v rámci lokální sítě.